RÓŻNE

Koniczynka

2017-03-26 13:37
Trójramienna koniczynka- oznaka skautek, to symbol potrójnej służby: Bogu Ojczyźnie i bliźnim. Gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie, które harcerki mają zawsze przed oczami. Pionowa kreska to igła kompasu, wskazująca właściwy kierunek, a podstawa łodyżki wyraża promień miłości bliźniego

—————

Czuj, czuj, czuwaj !

2017-03-10 21:35
,, Czuwaj"- pozdrowienie harcerzy. Pochodzi z czasów, kiedy to w czasie nocnej służby, strażnicy nawoływali tak do siebie, aby być zawsze czujnym i przygotowanym oddać życie za ojczyzne.

—————

Czym jest Krzyż Harcerski?

2017-03-10 21:23
Krzyż harcerski- odznaka ZHP( Związku Harcerstwa Polskiego) wzorowana jest na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym, Orderze Virtuti Millitari. Projekt krzyża powstał w 1912 r. Od 1918 jest odznaką całego ZHP. Poszczególne elementy mają dla nas szczególne znaczenie. Na poziomych ramionach...

—————

Prawo harcerskie i Przyrzeczenie

2017-01-13 14:55
1. Harcerz sumiennie wypełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 5. Harcerz postępuje po rycersku. 6....

—————

Najbardziej potrzebne informacje

2017-01-13 14:52
Harcerstwo ogólne założył Robert Baden Powell w 1918 r. Harcerstwo polskie dla chłopców Andrzej Małkowski, a dla dziewczyn Olga Małkowska. Patronem wszystkich harcerzy jest św. Jerzy.

—————