Koniczynka

2017-03-26 13:37

Trójramienna koniczynka- oznaka skautek, to symbol potrójnej służby: Bogu Ojczyźnie i bliźnim. Gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie, które harcerki mają zawsze przed oczami. Pionowa kreska to igła kompasu, wskazująca właściwy kierunek, a podstawa łodyżki wyraża promień miłości bliźniego

—————

Powrót